Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVII/175/18 Rady Gminy Czeremcha

z dnia 30 sierpnia 2018 r.

w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego drogi gminnej

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-09-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe