Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 254/XXXI/2018 Rady Powiatu w Augustowie

z dnia 29 sierpnia 2018 r.

w sprawie nadania Statutu Rodzinnemu Domowi Dziecka w Augustowie

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-09-06
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe