Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXVIII/245/18 Rady Gminy Kolno

z dnia 31 sierpnia 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie przekształcenia publicznej placówki wychowania przedszkolnego prowadzonej w formie zespołu wychowania przedszkolnego w punkt przedszkolny

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-09-06
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe