Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXX/222/18 Rady Gminy Orla

z dnia 31 sierpnia 2018 r.

w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Orla miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-09-06
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe