Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Porozumienie nr 1/2018 Wójta Gminy Nowinka

z dnia 28 czerwca 2018 r.

w sprawie powierzenia Gminie Miastu Augustów realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej polegającego na kierowaniu mieszkańców Gminy Nowinka do Środowiskowego Domu Samopomocy w Augustowie

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-09-06
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe