Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 148/XXIX/18 Rady Gminy w Perlejewie

z dnia 31 sierpnia 2018 r.

w sprawie ustalenia regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród nauczycielom szkół prowadzonych przez Gminę Perlejewo

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-09-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe