Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLI/295/2018 Rady Miejskiej w Tykocinie

z dnia 7 września 2018 r.

w sprawie dopuszczenia zapłaty instrumentem płatniczym podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Tykocin

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-09-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe