Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLI/297/2018 Rady Miejskiej w Tykocinie

z dnia 7 września 2018 r.

w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz w miejscu sprzedaży, zasad usytuowania miejsc sprzedaży a także sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta i gminy Tykocin

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-09-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe