Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXIII/218/18 Rady Gminy Jaświły

z dnia 14 września 2018 r.

o określeniu tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć doradców zawodowych

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-09-19
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe