Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr LVIII/223/18 Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia 17 września 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajecie pasa drogowego dróg gminnych

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-09-25
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe