Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXVII/242/18 Rady Miejskiej w Drohiczynie

z dnia 21 września 2018 r.

w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Drohiczyn

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-09-25
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe