Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr LVI/287/18 Rady Powiatu Grajewskiego

z dnia 26 września 2018 r.

w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu grajewskiego

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-09-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe