Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLVII/193/18 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie

z dnia 31 sierpnia 2018 r.

w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Wysokie Mazowieckie na lata 2018-2022

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-10-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe