Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVIII/182/2018 Rady Gminy Rutka-Tartak

z dnia 25 września 2018 r.

w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Rutka-Tartak z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalnosci pożytku publicznego i wolontariacie na 2019 rok

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-10-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe