Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXV/321/18 Rady Gminy Wyszki

z dnia 27 września 2018 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w celu zaopiniowania projektów statutów jednostek pomocniczych Gminy Wyszki

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-10-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe