Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXV/322/18 Rady Gminy Wyszki

z dnia 27 września 2018 r.

w sprawie zmian w Statucie Gminy Wyszki

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-10-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe