Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXVII/278/18 Rady Miejskiej w Szepietowie

z dnia 27 września 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach programu pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-10-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe