Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXII/165/2018 Rady Gminy Rudka

z dnia 28 września 2018 r.

zmieniająca uchwałę Nr XXXI/132/10 Rady Gminy Rudka z dnia 30 września 2010 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycielom pełniącym funkcje kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Rudka

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-10-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe