Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLVI/576/2018 Rady Miejskiej w Supraślu

z dnia 20 września 2018 r.

w sprawie ustalenia sieci przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Supraśl

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-10-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe