Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLVI/589/2018 Rady Miejskiej w Supraślu

z dnia 20 września 2018 r.

w sprawie zmian w Statucie Gminy Supraśl

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-10-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe