Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVIII/229/18 Rady Gminy Płaska

z dnia 27 września 2018 r.

w sprawie zmiany Statutów Jednostkom Pomocniczym Gminy Płaska

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-10-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe