Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr LIV/831/18 Rady Miasta Białystok

z dnia 24 września 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2018 rok

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-10-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe