Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 154/XXXI/18 Rady Gminy w Perlejewie

z dnia 9 października 2018 r.

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Perlejewo

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-10-22
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe