Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XL/266/18 Rady Gminy Szumowo

z dnia 12 października 2018 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie Szumowo

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-10-22
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe