Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXI/222/2018 Rady Gminy Filipów

z dnia 16 października 2018 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Garbas Pierwszy w Gminie Filipów

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-10-22
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe