Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr LIII/508/2018 Sejmiku Województwa Podlaskiego

z dnia 29 października 2018 r.

w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz formalnych wymogów składanych projektów uchwał przez mieszkańców Województwa Podlaskiego

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-11-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe