Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIII/206/18 Rady Gminy Nowinka

z dnia 30 października 2018 r.

w sprawie wprowadzenia, ustalenia stawek, zasad ustalenia i poboru opłaty miejscowej, określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-11-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe