Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVI/327/18 Rady Gminy Wyszki

z dnia 31 października 2018 r.

w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-11-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe