Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVI/329/18 Rady Gminy Wyszki

z dnia 31 października 2018 r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Wyszki

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-11-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe