Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLI/238/18 Rady Gminy Trzcianne

z dnia 8 listopada 2018 r.

w sprawie organizacji wspólnej obsługi przez Urząd Gminy Trzcianne

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-11-15
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe