Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXVIII/254/2018 Rady Gminy Bakałarzewo

z dnia 14 listopada 2018 r.

w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-11-15
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe