Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXVIII/255/2018 Rady Gminy Bakałarzewo

z dnia 14 listopada 2018 r.

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-11-15
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe