Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 4781/18 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku

z dnia 29 października 2018 r.

w sprawie rozpatrzenia w postępowaniu nadzorczym uchwały Rady Gminy Mielnik nr XXXIII/225/18 z dnia 5 października 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-11-21
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe