Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXVIII/218/18 Rady Gminy Krypno

z dnia 15 listopada 2018 r.

w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Krypno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2019 r

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-11-22
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe