Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr II/14/2018 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny

z dnia 19 listopada 2018 r.

w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Juchnowiec Kościelny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019"

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-11-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe