Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr II/11/18 Rady Miasta Brańsk

z dnia 29 listopada 2018 r.

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Brańsk

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-12-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe