Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr III/11/18 Rady Miasta Sejny

z dnia 30 listopada 2018 r.

w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Miasta Sejny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami na rok 2019

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-12-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe