Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Decyzja nr OLB.4210.16.2018.AGo Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

z dnia 30 listopada 2018 r.

zatwierdzająca ustaloną przez Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej w Mońkach spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mońkach taryfę dla ciepła

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-12-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe