Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

z dnia 30 listopada 2018 r.

o decyzji w sprawie zmiany koncesji na przesyłanie i dystrybucję ciepła, udzielonej Enea Ciepło Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-12-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe