Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr II/9/2018 Rady Powiatu Sejneńskiego

z dnia 30 listopada 2018 r.

w sprawie uchwalenia "Programu współpracy Powiatu Sejneńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019"

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-12-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe