Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr II/7/2018 Rady Gminy Przytuły

z dnia 6 grudnia 2018 r.

w sprawie przyjęcia do realizacji w 2019 roku Programu współpracy Gminy Przytuły z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-12-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe