Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr III/10/18 Rady Miejskiej w Wasilkowie

z dnia 6 grudnia 2018 r.

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy osobom objętym wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-12-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe