Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 10/II/18 Rady Gminy Wysokie Mazowieckie

z dnia 13 grudnia 2018 r.

w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Wysokie Mazowieckie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-12-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe