Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr III/16/18 Rady Gminy Poświętne

z dnia 20 grudnia 2018 r.

w sprawie uchwalenia "Rocznego Programu Współpracy Gminy Poświętne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok"

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-12-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe