Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr III/19/2018 Rady Powiatu Wysokomazowieckiego

z dnia 20 grudnia 2018 r.

w sprawie rocznego programu współpracy powiatu wysokomazowieckiego z organizacjami pozarządowymi wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pozytku publicznego i o wolontariacie w 2019 roku

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-12-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe