Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr III/18/18 Rady Gminy Narewka

z dnia 21 grudnia 2018 r.

w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-12-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe