Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 23/III/18 Rady Gminy Grajewo

z dnia 21 grudnia 2018 r.

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-12-28
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe