Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr III/20/18 Rady Gminy Białowieża

z dnia 20 grudnia 2018 r.

w sprawie przyjęcia ,,Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2019 - 2024"

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-12-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe