Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr II/7/18 Rady Gminy Kołaki Kościelne

z dnia 20 grudnia 2018 r.

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do zasiłku celowego na zakup posiłków lub żywności w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-01-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe