Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr III/19/18 Rady Gminy Wiżajny

z dnia 20 grudnia 2018 r.

w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wiżajny

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-01-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe